-NHO for mer konkurranse, ikke mindre

"NHO ut mot FrP" skriver Klassekampen i en sak om konkurranseutsetting i attføringsbransjen i dag, og fremstiller det som om NHO er mot konkurranseutsetting. -Det er vi selvsagt ikke. Tvert imot, sier NHOs Svein Oppegaard.

Publisert 14.05.14

Arbeidslivspolitikk

Oppegaard, som er direktør for arbeidslisvspolitikk i NHO, understreker følgende: 
"NHO og NHO-fellesskapet er generelt positive til å bruke konkurranseutsetting, også i omsorgssektoren. Dette har vi gode erfaringer med blant annet innenfor rusomsorg, barneverntjenester og eldreomsorg. Vi ønsker mer bruk av konkurranseutsetting, ikke mindre.

Når det gjelder attføringsbransjen spesielt er NHOs ståsted følgende: I utredningen om arbeidsrettede tiltaket i 2012 gikk NHO inn for en modell kalt konkurranseutprøving. Her bør endringer skje på bakgrunn av kunnskapsbasert utprøving av tiltak, systemer og organisering. Da er heller ikke konkurranseutsetting utelukket, men det bør altså prøves ut først. Dette bør skje i nær dialog med aktørene i attføringsbransjen. En eventuell endring på dette feltet burde vært en del av stortingsmeldingen arbeidsministeren har varslet, og ikke kun som en enslig forskriftsendring."