NHO foreslår sentralt opptak av utenlandsstudenter

Utenlandske studenter er en kompetanseressurs. – Vi trenger en mer målrettet og strategisk rekruttering av utenlandske studenter til Norge, sier Svein Oppegaard.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 21.11.14

Arbeidslivspolitikk

NHO har lenge etterspurt et utdannelsessystem som er mer tilpasset næringslivets behov. I dag presenterer NHO et eget notat om utenlandske studenter som kompetanseressurs

 – Dersom vi skal kunne styrke norsk næringslivs konkurransekraft og nå våre ambisjoner om å være et ledende land innen forskning og innovasjon, må vi tenke langt mer målrettet rundt hvilke utenlandske studenter vi ønsker å tiltrekke oss, sier direktør for Arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard i NHO.

Sentralt opptak

NHO foreslår at den største gruppen utenlandske studenter bør tas opp sentralt på basis av hvilke studieretninger norsk arbeidsliv har behov for. Hensikten med det sentrale opptaket er å sikre at Norge får tilgang på kvalifiserte studenter og fremtidig arbeidskraft som arbeidslivet har behov.

De studentene som tas opp sentralt, bør få lån gjennom Statens lånekasse for utdanning. Dersom de får seg jobb i Norge etter endt utdanning, bør de få en gunstig avskrivning av lånet, lik Lånekassens ordning for personer bosatte i Finnmark og Nord-Troms.

– En slik ordning vil på en bedre måte sikre at norsk arbeidsliv kan dra nytte av den utdanning utenlandske studenter tilegner seg på norske skattebetaleres bekostning, sier Svein Oppegaard.