NHO markerer seg på ILO-konferansen 2017

Den norske trepartsmodellen har gjort inntrykk på ILOs generaldirektør Guy Ryder. Derfor har han invitert Svein Oppegaard, Hans Christian Gabrielsen og Anniken Hauglie til årets konferanse.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen sammen på scenen under NHOs årskonferanse 2016.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen sammen på scenen under NHOs årskonferanse 2016.

Publisert 06.06.17

Arbeidslivspolitikk

ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon, har innpå 200 medlemsland. Representanter fra disse landene møtes hvert år på den store ILO-konferansen i Genève. 

Sett med norske øyne vil årets konferanse være spesiell i og med at det vil være et eget norsk arrangement i tilknytning til konferansen. Bakgrunnen er at ILOs generaldirektør Guy Ryder deltok på NHOs årskonferanse i fjor, og da ble han så begeistret for at LO-leder Gerd Kristiansen ble invitert sammen med Kristin Skogen Lund å presentere forslag til løsninger på de problemene vi står overfor i norsk arbeidsliv. 

Look to Norway 
Ifølge ILO-sjefen er det få andre steder det vil være mulig at arbeidstakernes fremste talsperson får en så fremskutt plass på arbeidsgivernes største markering. Andre land har noe å lære, mener Guy Ryder.

Derfor skal nå lederne i NHO og LO, sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie og Guy Ryder, presentere norske erfaringer med samarbeid mellom partene i arbeidslivet, hva har vi gjort og hva bør gjøres i tiden som kommer. 

Det unike ved ILO, sammenholdt med andre FN-organisasjoner, er at den består av representanter ikke bare fra myndighetene (regjeringene), men også fra arbeidslivets parter. NHO vil således være til stede for å tale arbeidsgivernes sak på årets konferanse som startet søndag 4. juni. 

Kort om konferansen
ILOs arbeid under konferansen faller grovt sett i tre deler. For det første utarbeides konvensjoner og annet internasjonalt regelverk. For andre gjennomføres det generelle diskusjoner som munner ut i konklusjoner som ikke er juridisk bindende, men som ofte gir tydelige politiske signaler. For det tredje har ILO et godt utbygd system som står for overvåkning og kontroll, og ser til at medlemslandene overholder de forpliktelser de har påtatt seg ved å ratifisere reglene. 

Kontakt oss

Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Lønn og tariff

henrik.munthe@nho.no
Mobil
95261914