NHO: Politisk aksjon bryter med tariffavtalen

Oslo bygningsarbeiderforening har varslet en politisk demonstrasjonsaksjon mot bruk av bemanningsbyråer på byggeplasser i Osloområdet. NHO mener dette bryter med tariffavtalen og har tatt saken til Arbeidsretten.

#205

Advokat Margrethe Meder, direktør for NHOs advokattjenester. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth)

Publisert 01.11.17

Arbeidslivspolitikk

15. november har Fellesforbundets avdeling 603, Oslo bygningsarbeiderforening varslet at de sammen med flere andre foreninger i Oslo har tatt initiativet til en politisk demonstrasjonsaksjon mot bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen. Det er varslet at de som slutter seg til aksjonen vil forlate arbeidet mellom klokken 13.00 og 15.00. 

NHO reagerer på dette varselet og mener det et brudd
på Hovedavtalen. Avtalen sier klart og tydelig at den som oppfordrer til aksjonen skal varsle tariffmotparten. Underordnede foreninger/avdelinger, som i denne saken, kan ikke varsle og gjennomføre en politisk demonstrasjonsaksjon
med befriende virkning – disse er ikke tariffpart. 

– Saken for Arbeidsretten handler ikke om formålet med aksjonen, men om hvem som kan varsle slike aksjoner uten at det kommer i strid med fredsplikten og den enkeltes arbeidsplikt. NHOs standpunkt er at det kun er LO og LOs forbund som kan gjøre det. Vi har tatt dette opp med LO, som har en annen oppfatning. Da er det ryddig at denne rettslige uenigheten får en avklaring i Arbeidsretten, sier Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Når det gjelder innleieproblematikken generelt, er NHOs posisjon at det er nødvendig å iverksette tiltak for å sikre at innleieregleverket blir brukt etter sin intensjon og ikke undergraver at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet.

– Forbud mot innleie er etter vårt syn ikke et hensiktsmessig virkemiddel, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Les mer: NHO støtter delvis forslag til endringer om innleie.