NHO støtter Norwegian

- Det er alltid beklagelig med en arbeidskonflikt. Men det er nødvendig at Norwegian Air Norway under denne konflikten står fast på at tariffavtaler for norske selskaper bare skal gjelde for arbeidstakere ansatt i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Det er viktig å utvikle en konkurransedyktig norsk luftfartsnæring, noe som betyr mye for næringslivet i hele Norge, sier Kristin Skogen Lund.

Publisert 28.02.15

Arbeidslivspolitikk

- Vi kan ikke godta å eksportere de høye norske kostnadene og norske tariffavtaler til andre land, sier Skogen Lund, som sier det ville ha brutt med grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv.

- Norske flyselskaper er utsatt for en beinhard global konkurranse hver dag der man må vurdere kostnadene uten at fornuftige endringer rammer sikkerhet og kvalitet. Det er viktig å utvikle en konkurransedyktig norsk luftfartsnæring, noe som betyr mye for næringslivet i hele Norge, sier hun.

Les også: Pilotstreik i Norwegian

Tiltak for å begrense skadevirkningene

NHO har forståelse for at Norwegian Air Shuttle innhenter mannskap for å ivareta egne forpliktelser overfor passasjerene.

- Som følge av streiken i selskapet Norwegian Air Norway – NAN - har Norwegian Air Shuttle satt i gang tiltak for å begrense skadevirkningene av streiken i NAN.  Norwegian Air Shuttle har vurdert om dette er å anse som streikebryteri, og er av den oppfatning at de opptrer korrekt i forhold til gjeldende spilleregler. En ikke streikerammet bedrift, som Norwegian Air Shuttle, må kunne ta et arbeid fra en streikerammet bedrift og utføre det selv eller plassere det hos en annen underleverandør. Det kan være kompliserte grenseområder, og vi opplever at Norwegian Air Shuttle har foretatt en samvittighetsfull og god vurdering, sier Skogen Lund.

- NHO håper partene kan komme frem til en omforent løsning så raskt som mulig, sier hun.