NHOs arbeidsgiverbarometer: Viktig med fleksibilitet

Fast ansettelse er hovedregelen, men fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven er viktig. Det mener NHO-bedriftene.

Arbeidere jobber på et tak.

35 prosent av de som har benyttet seg av muligheten i arbeidsmiljljøloven til å ansette midlertidig, sier de har gjort det i en ekspansjonsfase med mulighet for fast ansettelse på sikt. – Dette bekrefter at lovendringen er viktig for å skape flere jobber, sier Kristina Jullum Hagen i NHO. (Illustrasjonsfoto)

Publisert 19.12.16

Arbeidslivspolitikk

1 695 norske bedrifter har svart på spørsmål om hva de mener om ulike sider av norsk arbeidsliv og –politikk.

Les hele NHOs arbeidsgiverbarometer 

– Det er ikke overraskende at bare 2 av 10 bedrifter har benyttet åpningen for midlertidig ansettelse. Det store flertallet av norske bedrifter foretrekker nemlig fast ansettelse som hovedregel, bl.a. for å beholde og utvikle kompetansen i bedriften. Moderniseringen av Arbeidsmiljøloven rokker ikke ved dette, sier Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse i NHO.

I januar 2015 sto NHO og LO på hver sin side i konflikten om innføringen av ny arbeidsmiljølov. LO mønstret den største politiske markeringen i nyere tid mot regjeringens forslag. NHO mente på sin side at regjeringen på flere områder kunne åpnet for en enda mer moderne arbeidsmiljølov – som tok høyde for at bedrifter og folk har større behov, og flere muligheter, til et fleksibelt arbeidsliv.

Les mer: Bedriftene er fornøyde med regjeringens arbeidslivspolitikk

Noen bedrifter har likevel behov for fleksibiliteten som den nye bestemmelsen åpner for.

– Det kan blant annet handle om bedrifter som ønsker å ekspandere. 35 prosent av de som har brukt den nye regelen, sier de har gjort det i en ekspansjonsfase med mulighet for fast ansettelse på sikt, sier Hagen og legger til at; – dette bekrefter at lovendringen er viktig for å skape flere jobber.

Les mer: Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen.