Nor Lines og NHO frifunnet i Arbeidsretten

Dette er en viktig avklaring for både NHO og Nor Lines.

Illustrasjonsfoto: Havnearbeidere.

Publisert 26.08.15

NHO Arktis, Arbeidslivspolitikk

Dette er den andre saken som slår fast at tariffavtalte bestemmelser for losse- og lastearbeidere ikke gjelder på private bedriftskaier. Ved slike havner står bedriften fritt til å benytte egne ansatte.

I 2014 ble Nor Lines beskyldt for streikebryteri da selskapet under en sympatiaksjon - i samråd med NHO - lot egne ansatte losse- og laste skip fra deres havneanlegg på Skattøra utenfor Tromsø.  LO og transportarbeiderforbundet valgte å bringe saken inn for Arbeidsretten som i en enstemmig dom tirsdag frifant både NHO og Nor Lines.

– Dommen gir både NHO og Nor Lines en viktig avklaring, sier avdelingsdirektør i NHO Nina Melsom.

Arbeidsretten legger til grunn at Skattøra er en privat bedriftskai og at losse- og lastekontoret derfor ikke har noen tariffestet fortrinnsrett til losse- og lastearbeid.