Ny adresse for å sende inn sykmeldinger

NAV oppretter en felles adresse for å sende inn sykmeldinger.

NAV gjør det enklere ved å opprette en felles adresse for å sende inn sykmeldinger. (Illustrasjonsfoto)

Publisert 16.06.15

Arbeidslivspolitikk

Fra 15. juni er det ny adresse for å sende sykemeldinger til NAV. Nå skal alle sykmeldere bruke én felles adresse for innsending av alle papirsykemeldinger.

Den nye adressen er:

NAV Skanning sykmelding del A
Postboks 1411 Sentrum
0109 Oslo

Årsaken er at NAV skal skanne papirskjemaene tidligere og dermed raskere kunne opplyse brukere om hvilken status saken deres har.

Det er flere fordeler med de nye rutinene; NAV kan tidligere opplyse innringere om hvor saken deres står, det er mindre fare for feil når flersidige dokumenter håndteres i færre ledd og sykmeldere må nå bare forholde seg til én adresse for hele landet mens de tidligere måtte sende dokumentene til den enkelte brukerens NAV-kontor.

Også den sykmeldte og dennes arbeidsgiver får nye adresser å forholde seg til fra 15. juni.

Les mer på NAV sine hjemmesider.