Ny arbeidsmiljølov er en vinn-vinn situasjon

- En oppmykning av arbeidsmiljøloven forener arbeidstakernes ønsker og næringslivets behov, sier Svein Oppegaard i NHO.

Ingen skal jobbe mer, men vi mener det vil være bra for hele det norske samfunnet om det var mulig å disponere tiden friere (Illustrasjonsbilde).

Publisert 18.11.14

Arbeidslivspolitikk

Mange snakker om hvordan vi skal bruke pengene, men færre snakker om hvordan vi skal tjene dem. Det er en forutsetning for å sikre fremtidig velferd. En oppmykning av arbeidsmiljøloven vil bidra til å vekke skaperkraften i norsk økonomi.

Les også: Kan komme fortere i jobb med ny arbeidsmiljølov.

Norske bedrifter må få muligheten til å ta i bruk verdens dyreste arbeidskraft mer effektivt. Det vil gjøre næringslivet mer konkurransedyktige og flere kommer i arbeid.

Bestemme over sin egen fritid

NHO mener at ved å gjennomsnittsberegne arbeidstiden vil arbeidslivet møte arbeidstakerens ønsker og næringslivets behov. Fritid er et stadig mer ettertraktet gode. Ved å arbeide mer i enkelte perioder mot tilsvarende fri øker det muligheten for den enkelte til selv å bestemme over sin egen tid.

Det er også på høy tid å endre dagens regelverk hvor det er de sentrale fagforeningene som har adgang til å godkjenne alternative turnusordninger. Som Regjeringen foreslår bør en slik oppgave ivaretas av Arbeidstilsynet som et uavhengig offentlig tilsynsorgan.

Ingen skal jobbe mer

Det er viktig å understreke at forslagene til nye regler, ikke innebærer at de ytre rammene i loven endres. Ingen skal jobbe mer, flere helger eller mer overtid i løpet av ett år, men vi mener det vil være bra for hele det norske samfunnet om det var mulig å disponere tiden innenfor disse rammene friere.

Det samme gjelder for helgearbeid og nattarbeid, med små tilpassinger får vi et mer effektivt næringsliv som skaper gode arbeidsplasser. Det er en vinn-vinn situasjon.