Arbeidsmiljøloven

Ny arbeidsmiljølov: Midlertidige ansettelser

Her kan du lese hva endringene i arbeidsmiljøloven betyr for din bedrift når det gjelder adgangen til midlertidige ansettelser.

Bilde av ung kvinne som jobber i blomsterbutikk, sammen med eldre kollega.

Når bedriftene får lettere adgang til å ansette midlertidig, vil det gi flere sjansen i arbeidsmarkedet. (Illustrasjonsfoto)

Publisert 12.03.15

Arbeidslivspolitikk

 

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre blitt enige om en avtale om endringene i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven.

Les NHOs reaksjoner på avtalen her.

Les om aldersgrenser i den nye arbeidsmiljøloven

Les om de nye bestemmelsene for arbeidstid i den nye arbeidsmiljøloven

Denne inkluderer en ny adgang til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i tillegg til dagens regler for midlertidige ansettelser.

NHO mener økt mulighet til midlertidige ansettelser kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping for norsk økonomi. Det kan også være et viktig springbrett inn i arbeidslivet for unge og andre grupper som står utenfor.

Den nye regelen for å ansette midlertidig gir bedriftene en mulighet til å ansette midlertidig på generelt grunnlag inntil 12 måneder. Det er likevel noen avgrensinger som skal hindre misbruk av den nye adgangen.

Disse er:

  • Karantene: Hvis bedriften ikke ansetter den midlertidige (på det nye generelle grunnlaget) enten fast eller på et annet midlertidig rettsgrunnlag, får bedriften en karantene på 12 måneder for å ansette på det nye generelle grunnlaget. Dette gjelder uansett om lengden på den generelle midlertidige ansettelsen er mindre enn 12 måneder.
  • Kvote: Bedriften kan ikke ha flere enn 15 prosent av de ansatte på det generelle grunnlaget.
  • Arbeidstid: Bedriften og den midlertidige ansatte kan ikke gjøre individuell avtale om arbeidstid.

Bedriftene kan fortsatt ha midlertidige ansatte i opptil fire år så fremt de er ansatt for å gjøre et arbeid av midlertidig karakter (prosjekter, sesong o.l.). Derimot reduseres fireårsregelen til tre år for de som er ansatt midlertidig som vikar og på det nye generelle grunnlaget.

Ansettelse etter den nye generelle regelen skal også telle i forhold til fire/treårsregelen.  

Les mer om de nye reglene for aldersgrense her.

Her finner du fakta om de nye reglene for arbeidstid.

 

Kontakt oss

Rasmus Eiternes Guldvik

Seniorrådgiver

Arbeidsliv

rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
Telefon
23088132