Ny IA-avtale

NHO er meget tilfreds med å ha fått gjennomslag for en forenkling av oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere og at sanksjoner mot arbeidsgivere fjernes. 

Publisert 28.04.14

Arbeidslivspolitikk

Lovendringene har vært på høring med høringsfrist 1. april. Inntil  1. juli i år gjelder regelverket om innsending av rapport til NAV etter 9 ukers sykmelding, men NAV har, etter ønske fra NHO, signalisert stans i sanksjonering mot arbeidsgivere fra nå av.

Også Samarbeidsavtalen mellom IA-bedrift og NAV Arbeidslivssenter er forenklet, og det er IA-bedriften selv som beslutter hvilke delmål som er aktuelle for bedriften å jobbe med. Bedriften kan signere ny Samarbeidsavtale når det er praktisk, for eksempel neste gang man møter IA-kontaktpersonen.

NHO er også fornøyd med å ha fått gjennomslag for å prøve ut et nytt virkemiddel; "Sykmeldt i jobb", som vil være en variant av Aktiv sykmelding. Når det kan tre i kraft, har ikke gitt ennå, men NHO er utålmodige.