Ny rapport: Arbeidsmiljøet er viktig for verdiskaping

– Selv om vi har en arbeidsmiljøstandard som er internasjonalt ledende, må vi fortsatt jobbe for å bli bedre. Da trenger vi kunnskap, sier Nina Melsom, NHOs arbeidslivsdirektør.

#205

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv NHO. (Foto: Moment studio)

Publisert 07.06.18

Arbeidslivspolitikk

STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) har studert norsk arbeidsliv og laget en faktabok om arbeidsmiljø og helse.

Generelt kjennetegnes norsk arbeidsliv av høy omstillingsgrad og høye krav i jobben. Vi er blant de landene i Europa med høyest sysselsetting, og vi har særlig høy sysselsetting blant kvinner og eldre.

– Jobber vi godt og lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøet kan det potensielt gi store besparelser for samfunnet og for virksomhetene, sier Melsom.

I faktabokens forord skriver STAMI-direktør Pål Molander at: Velferdstilbudene våre hviler på at vi har høy sysselsetting, og arbeidsmiljøforhold utgjør en viktig faktor som bygger opp under arbeidslinjen. For å lykkes med arbeidsmiljøinnsatsener vi helt avhengig av å ha et godt faktagrunnlag for våre prioriteringer og innsatser på dette området. Grunnlaget peker på utfordringer og områder der vi har et forbedringspotensial, men skal også vise hva vi lykkes godt med i Norge på arbeidsmiljøområdet.

Nina Melsom oppfordrer arbeidsgivere til å bruke denne faktaboken i sitt arbeid.

Les mer om Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2018 hos Arbeids- og sosialdepartementets.