Ny rapport om kontroll i arbeidslivet

– Rapporten bidrar til større kunnskap om hvordan IKT-verktøy brukes, sier Nina Melsom i NHO.

FAFO-rapporten tar for seg spørsmål om hvilke motiver, holdninger og praksis norske arbeidsgivere har når det gjelder bruk av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer.

Publisert 22.04.16

Arbeidslivspolitikk

FAFO publiserte denne uken en ny forskningsrapport om kontroll og overvåking i arbeidslivet. I motsetning til tidligere rapporter hvor fokuset i stor grad har vært på arbeidstakerperspektivet, er det nå arbeidsgiverperspektivet som har vært sentralt.

– Det er positivt at også arbeidsgiverperspektivet nå er blitt grundig belyst, og etter NHOs syn bidrar rapporten til å gi et mer nyansert bilde enn tidligere av hvorfor og hvordan IKT-teknologi brukes i arbeidslivet, sier Melsom  

Rapporten tar for seg spørsmål om hvilke motiver, holdninger og praksis norske arbeidsgivere har når det gjelder bruk av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer innen fire ulike bransjer.

Rapporten viser blant annet følgende hovedtrekk:

  • IKT-baserte kontroll- og styringssystemer brukes i det vesentlige i brukes for å etterkomme lov- og forskriftskrav eller for å sikre bedre arbeidsstyring. Hensynet til kunder eller klienter er også sentrale begrunnelser. Bruken er i mindre grad begrunnet i kontroll med den enkelte ansatte og det arbeidet de utfører.
  • I bedrifter med tillitsvalgte har arbeidsgiver drøftet bruken av de aktuelle systemene med de tillitsvalgte, og flertallet har utarbeidet retningslinjer eller avtaler for bruk av systemene.
  • 92 prosent av bedriftene svarer at ansatte har blitt informert om hvilke opplysninger som samles inn i det aktuelle systemet
  • 71 prosent av bedriftene svarer at de aldri har brukt opplysningene for å sjekke enkeltansatte ved mistanke om uregelmessigheter.
  • Arbeidsgiverne har i liten grad opplevd å få henvendelser fra ansatte om negative opplevelser av å bli kontrollert i arbeidet som følge av disse systemene. 

Les hele forskningsrapporten "Digital kontroll og overvåking av arbeid" på FAFOs hjemmesider.