Kritisk til forslag

NHO vil ha konkurranseutprøving.

Publisert 04.08.14

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i de arbeidsrettede tiltakene. I et høringsbrev foreslås det å slå sammen overlappende ordninger innefor avklarings- og oppfølgingsområdet. Dagens skille som går på omfanget av brukernes bistandsbehov faller dermed bort.

- Vi er positive til intensjonen i forslaget, men vi mener at forslaget burde presenteres i en større sammenheng, sier avdelingsdirektør Torill Lødemel i NHO.  Hun mener det ville vært naturlig å lage en egen Stortingsmelding om saken på bakgrunn av innstillingen til det  Brofossutvalget.

Forslaget fra departementet innebærer at avklaring i ordinær virksomhet og skjermet virksomhet slås sammen til ett tiltak, og at oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. På den måten reduseres fire tiltak til to. Disse tiltakene foreslås anskaffet gjennom en ordinær anbudskonkurranse.

- Vi er usikker på om forslaget om forenkling når det gjelder avklaring og oppfølging vil være egnet for dem med større bistandsbehov. Når det gjelder forslaget om anbudskonkurranse, er NHO positive til konkurranseutsetting. På dette området mener vi at det best kan ivaretas gjennom en gradvis konkurranseutprøvingsmodell, slik NHO foreslo i Brofossutvalget, sier Lødemel.

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Telefon
23088304