ARBEIDSMILJØFONDET

Mulighet for prosjektstøtte

NHOs Arbeidsmiljøfond bevilger prosjektmidler til kompetanseoppbygging og -utvikling innen arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Kokkelærlinger. Foto: NHO Reiseliv

Foto: NHO Reiseliv

Publisert 21.12.15

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsmiljøfondets prosjektbevilgninger skal bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne ved et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkekriterier

For å få innvilget søkemidler fra Arbeidsmiljøfondet, må prosjektene ha en forankring i NHO-felleskapet og ha nytteverdi for bransjer og medlemsbedrifter, slik at erfaringsoverføring og ny kunnskap kan komme flest mulig bedrifter til gode. Søknadene må være knyttet til gjeldende satsingsområder for denne søkeperioden:

  • Arbeid og velferd.
  • Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldene utfordringer.
  • Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidslivet.
  • Regelverk

Les mer om hvordan søke midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond.

Kontakt oss

Hilde Mari Rønneberg

Rådgiver

Marked og Event

hilde.ronneberg@nho.no
Mobil
90751903
Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677