Ny språkveileder

Forskjellig kulturer og språk kan føre til ulike typer risiko, sa BNL-sjef Jon Sandnes da han sammen med flere presenterte en ny språkveileder i dag.

Publisert 28.03.14

Arbeidslivspolitikk

- Verden har kommet til Norge, innledet Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL, med ved lanseringen av den nye veilederen "Forstår du hva jeg sier", om krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen.

- Vi har forskjellig kulturer og språk, og det fører til ulike typer risiko, slo Sandnes fast.

Derfor er viktig at de konkrete HMS-arbeidet innarbeides i byggherrens SHA-plan. I et prosjekt må alle kunne forstå hverandre og kommunisere. 

Veilederen er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og Byggenæringens Landsforening i samarbeid. Den kan lastes ned fra www.arbeidstilsynet.no.