PERMITTERING

Ny vurdering av dagpenger

Tidligere avslag på søknad om dagpenger under permittering vil bli vurdert på nytt, melder Nav.

Publisert 29.04.14

Arbeidslivspolitikk

Nav har sendt informasjonsskriv med svarskjema til søkere som i perioden 1. februar 2013 til 2. februar 2014 har fått avslag på søknad om dagpenger under permittering.

Vilkåret for å få vurdert søknaden på nytt, er at søker fikk avslag på grunn av permitteringsårsaken. I tillegg må søker oppfylle de generelle kravene for dagpenger. Svarskjemaet må sendes Nav innen seks uker.

Arbeidsdepartementet sendte i januar ut en ny forskrift og instruks til landets Nav-kontorer, om hvordan reglene for utbetaling av dagpenger i forbindelse med permittering skal håndheves.

Gjennomslag for NHO

Pålegger Nav å endre praksis

I mars vant NHO, Norsk Industri og LO Høyesterett-saken mot Staten ved Nav. Saken gjaldt Navs praksisendring i 2011 med strengere regler for tildeling av dagpenger.

Vant frem i Høyesterett

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Tariff og medlemstjenester

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395