Ny arbeidsmiljølov: Nye bestemmelser for arbeidstid

Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, er blitt enige om å endre arbeidstidsbestemmelsene.

Det åpnes nå for mer fleksible ordninger for når du jobber. Illustrasjonsfoto: Olav Heggø.

Publisert 12.03.15

Arbeidslivspolitikk

De nye bestemmelsene åpner for mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den avtalte alminnelige arbeidstiden. Bedriftene kan tilpasse arbeidskraftsbehovet mer hensiktsmessig etter produksjonen, spesielt viktig for bedrifter som opplever produksjonstopper og sesongsvingninger.

Her følger de viktigste endringene i bestemmelsene om arbeidstid.

Les om reglene om midlertidige ansettelser i den nye arbeidsmiljøloven

Les om aldersgrenser i den nye arbeidsmiljøloven

Gjennomsnittsberegning

Individuell avtale

  • Maksimal alminnelig arbeidstid per dag endres fra 9 til 10 timer
  • Maksimal alminnelig arbeidstid per uke beholdes på 48 timer. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke.
  • Det vil ikke være adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning for de som ansettes etter de nye reglene for midlertidige ansettelser.

Lokal avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet

  • Maksimal alminnelig arbeidstid per dag endres fra 10 til 12,5 timer
  • Maksimal alminnelig arbeidstid per uke beholdes på 48 timer.  Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke.

Samtykke fra Arbeidstilsynet

  • Maksimal alminnelig arbeidstid per dag beholdes på 13 timer. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, uten begrensninger på enkeltuker.

Overtid

Grense for pålagt overtid
Ingen endringer av pålagt overtid. Dagens grense på 10 timer per uke og 25 timer per måned beholdes.

Lokal avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet
Ved lokal avtale med tillitsvalgte økes grensene fra 15 til 20 timer per uke og fra 40 til 50 timer per måned.

Grense for samlet arbeidstid
Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale - ikke over 69 timer per uke.

Tillatelse fra Arbeidstilsynet
Ved tillatelse fra Arbeidstilsynet økes grensen fra 20 til 25 timer per uke.

Søndagsarbeid

Dagens formulering i arbeidsmiljølovens § 10-10 ledd 2 opprettholdes. Altså: «Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.».

Det åpnes for at arbeidstaker og arbeidsgiver kan gjøre avtale om arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker fri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker. Men det ukentlige fridøgnet må falle på en søn- eller helligdag minst hver fjerde uke, mot hver tredje i dag.

Beredskapsvakt

Endring av beregningsbrøk ved beredskapsvakt utenfor arbeidssted fra dagens 1/5 til en ny fast brøk på 1/7. Det betyr at hver syvende time hjemmevakt ville telle som arbeidstid, mot hver femte i dag. 

Sentrale fagforeningers vetorett

Sentrale fagforeningers vetorett over alternative turnuser fjernes, men bare innenfor helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkningsarbeid, samt pendlersituasjoner.

Etter NHOs syn burde denne muligheten omfatte alle bransjer og Arbeidstilsynet burde ha mulighet til å innvilge også der det ikke er enighet lokalt.

Kontakt oss

Rasmus Eiternes Guldvik

Seniorrådgiver

Arbeidsliv

rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
Telefon
23088132