Nye regler for arbeidslivet fra 1.januar

Det viktigste her er innføring av generell minstelønn for alle som jobber innenfor overnatting, servering og catering, også uorganiserte.

Ung kvinne foran pc-skjerm. Foto.

Det blir nye regler for minstelønn i enkelte bransjer. Fotograf: Istockphoto

Publisert 28.12.17

Arbeidslivspolitikk

Her kan du lese mer om disse endringene.  Her.

En slik minstelønn innebærer også at bestillere av slike tjenester – mange NHO-medlemmer – vil måtte "påse" at arbeidstakerne i de nevnte bransjer arbeider på allmenngjorte satser. Se mer på påse-plikt her:

Ny likestillings- og diskrimineringslov: 
Dagens diskrimineringsvern er i dag spredt på fire ulike lover, men vil bli samlet til en ny lov fra og med 1. januar. En ny diskrimineringsnemnd skal overta oppgavene som i dag ligger til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).  Vi legger ut mer informasjon om dette ut på nyåret. 

Her er alle endringene fra 1.1.2018 fra arbeids- og sosialdepartementet: 

Og her er endringene fra Helse- og omsorgsdepartementet: