PERMITTERINGSREGLER

Nye regler fører til oppsigelser

- De nye permitteringsreglene forsterker de økonomiske byrdene til bedrifter som allerede sliter mest og som har uforutsigbare variasjoner i arbeidsmengden, sier adm. direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.

Adm. direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.

Publisert 21.03.14

Arbeidslivspolitikk

De nye reglene trådte i kraft 1. januar og innebærer at arbeidsgiver må betale lønn til den permitterte ansatte i 20 dager mot tidligere 10 dager. 

Oppsigelse fremfor permittering
- Vi ser at konsekvensene blir at mange bedrifter i realiteten må si opp ansatte, framfor å permittere. Dermed tappes bedriftene for verdifull kompetanse, sier Sandnes og viser til det som skjedde under krisen på 90-tallet hvor to generasjoner fagfolk forsvant fra byggenæringen. Ferske tall fra NAV viser at ledighetstallene har steget på nyåret.

- 20 dager blir for drøyt. Det blir rett og slett for dyrt, sier Anders Storesund til NRK. Han er daglig leder hos Storesund Marine på Karmøy til NRK. Storesund har måttet si opp 40 av sine 170 ansatte. Ifølge ledelsen skyldes halvparten av oppsigelsene regjeringens nye permitteringsregler, og han hevder at flere ville ha beholdt jobben dersom regjeringen ikke hadde endret permitteringsreglene.

- Det som skjer i praksis er at det går mot oppsigelse istedenfor permittering, sier Storesund i dagens NRK-sak.

Innleie mer gunstig
Norsk Industri bekrefter også til NRK at de får tilsvarende tilbakemeldinger fra bedriftene.

- Det vi konstaterer er at det er veldig få nye permitterte etter nyttår. Dette har vi har sagt siden regjeringen kom med dette forslaget i november i fjor, sier direktør i Norsk Industri, Knut Sunde.

Han viser til økningen i ledighetstallene. – Det blir svaret på tiltale hvis permitteringer fortsetter med tjue dagers egenandel. Da får vi det trekket hvor arbeidsgivere blir mer kyniske. De sier opp ansatte og leier inn istedenfor, sier Sunde.

- Uforståelig forslag
Da NHO ble kjent med regjeringens forslag om å endre permitteringsreglene sendte store deler av NHO-fellesskapet et felles brev til Høyre, Frp, Venstre og KrF for å få stanset forslaget.

- Det er uforståelig at regjeringen kommer med et slikt forslag nå som vi står overfor et svakere arbeidsmarked. Det er svært uheldig at regjeringen i en slik situasjon foreslår å svekke permitteringsregelverket ved å øke perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver, sa Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO i en artikkel på nho.no

Lydhør for bedriftens signaler
Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Kristian Dahlberg Hauge (Frp), hevder de så langt ikke ser den samme dramatikken i sine tall, som næringslivet. Han sier til NRK at departementet må se om økningen i ledighetstallene er en vedvarende trend, eller om det er midlertidige sesongvariasjoner. Men at de er lydhøre for det som kommer fra næringslivet og bedriftene. - Er det nødvendig å gjøre endringer, så vil vi vurdere det, men prognosene vi har fått nå tilsier ikke at det er nødvendig å gjøre endringer, sier Hauge.