Nytt arbeidstidsutvalg

Regjeringen har nedsatt et offentlig ekspertutvalg, ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe, som skal vurdere fremtidens arbeidsliv.

Publisert 19.08.14

Arbeidslivspolitikk

Det er særlig de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, utvalget skal vurdere.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe skal lede utvalget som er satt sammen av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

– Et såpass tungt sammensatt ekspertutvalget kan bidra til nyttige beskrivelser og skisser av tiltak for hvordan arbeidskraften kan nyttiggjøres på en produktiv måte de kommende tiår, sier Svein Oppegaard, direktør for område arbeidslivspolitikk i NHO.

Viktig at partene involveres

Arbeidstidsbestemmelser fastsettes både gjennom arbeidsmiljøloven og de ulike tariffavtalene. NHO har forståelse for at regjeringen velger et ekspertutvalg, men det er viktig at partene trekkes med på en god måte gjennom en referansegruppe.

– Det er viktig at utvalgets utredning finner klangbunn hos partene slik at nødvendige endringer kan finne sted, sier Oppegaard.

Kontakt oss

Svein Oppegaard

Direktør

Politikk

svein.oppegaard@nho.no
Telefon
23088380