Nytt utvalg skal se på aldersgrensene

NHO skal snakke næringslivets sak i et nytt utvalg som skal vurdere en ytterligere øking av aldergrensene i arbeidsmiljøloven.

Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal skal tale næringslivets sak i et nytt utvalg som skal se på tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å øke aldersgrensene.

Publisert 24.09.15

Arbeidslivspolitikk

Tidligere i år endret Stortinget arbeidsmiljøloven på flere punkter. En av endringen er at aldersgrensen for stillingsvern ble økt fra 70 år til 72 år, videre ble laveste grense for bedriftsfastsatt aldersgrense økt fra 67 år til 70 år.

– NHO har hele tiden ment at det å heve grensen for stillingsvern fra 70 til 72 år var symbolpolitikk. En slik endring antas å ha marginal effekt, og kan også virke mot sin hensikt. I arbeidet med å få flere seniorer i jobb mener vi at det å heve denne aldersgrensen var å starte i feil ende.

NHO ønsker økt arbeidsdeltakelse blant seniorer. Men for å oppnå dette mener vi det må satses på de som er i 60-årene. Vi minner dessuten om at det ikke er noe i veien for å stå videre i jobb etter aldersgrensen for stillingsvern hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om dette.

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere om aldersgrensen i arbeidsmiljøloven skal heves til 75 år eller fjernes.

Tingrettsdommer Marianne Berg skal lede utvalget, som ellers vil bestå av representanter fra de åtte største arbeidslivsorganisasjonene - samt en forsker.

Det er avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal som skal representere NHO i utvalget som skal legge frem sin utredning 1. desember neste år.

Disse er med i utvalget:

  • Marianne Berg, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett (leder) 
  • Per Erik Solem, forsker tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus 
  • Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO 
  • Cecilie Roaldsøy Sæther, advokat, KS 
  • Stian Sigurdsen, seniorrådgiver, Hovedorganisasjonen Virke 
  • Kristin Juliussen, juridisk direktør, Spekter 
  • Tor-Arne Solbakken, nestleder, LO 
  • Daniel Furió Fundingsrud, juridisk rådgiver, YS 
  • Henrik Dahle, fagsjef og advokat, Unio 
  • Anette Bjørlin Basma, Akademikerne

Les også: Spørsmål og svar om nye aldersgrenser.

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementetes nettsider: Nytt utvalg skal se på tilpasninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense.