Økt prioritering mot arbeidslivskriminalitet er nødvendig

NHO støtter Riksadvokaten som varslet at tiltak mot alvorlig økonomisk kriminalitet vil settes høyere på politiets prioriteringsliste.

#205

Kristin Skogen Lund møtte blant andre Finansminister Siv Jensen på Regjeringens toppmøte om arbeidskriminalitet. Fotograf: NHO

Publisert 27.02.18

Arbeidslivspolitikk

Kristin Skogen Lund representerte  NHO i regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet denne uken. Til stede ved Statsministerens kontor var flere medlemmer av regjeringen, påtalemyndighet og partene i arbeidslivet.

Kristin Skogen Lund var spesielt interessert i signalene fra assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, som fortalte at alvorlig økonomisk kriminalitet prioriteres høyere i Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2018.

- Jeg imøteser denne prioriteringen med stor interesse. NHO har sett at noe av utfordringene knyttet til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet nettopp har vært prioriteringer i politiet. Når det nå gis klare signaler fra toppen, så håper NHO at det blir lettere for alle politifolk som oppdager slik kriminalitet å forfølge dette, sier Kristin Skogen Lund.

Statsminister Erna Solberg viste for øvrig til NHOs tiltakspakke som et godt bidrag til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og blant annet både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og finansminister Siv Jensen var opptatt av forbrukermarkeder, som er ett av NHOs tiltakspunkter.

NHO lanserte sine seks punkter tidligere i år.

Dette er NHOs seks forslag:

  1. NHOs bransjer er i gang med, og vil ytterligere forsterke, målrettede tiltak som adresserer deres spesifikke utfordringer
  2. Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet krever myndighetenes koordinerte og prioriterte innsats. Særlig må A-krimsentrenes operative slagkraft styrkes og tilsyn baseres på risiko.
  3. Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet
  4. Private innkjøpere må ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. Næringslivsorganisasjonene vil hjelpe med dette arbeidet.
  5. Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad, og praksis må være lik over hele landet.
  6. NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold.

Tidligere saker om dette temaet:

NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Slik vil de bekjempe arbeidslivskriminalitet