Ønsker å jobbe smartere

Halvparten av bedriftene har ansatte som ønsker mer fleksibilitet i sin egen arbeidstid. Det viser NHOs arbeidstidsundersøkelse.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 23.12.14

Arbeidslivspolitikk

Av disse ønsker over åtte av ti å jobbe mer konsentrert i bestemte perioder, mens halvparten ønsker å jobbe på andre tidspunkt av døgnet.

- Tilbakemeldingen vi har fått fra våre medlemmer er tydelig. De ønsker et lovverk som er tilpasset dagens arbeidsliv. Da må vi lytte, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Her er forslagene til nye regler for arbeidstid 

I arbeidstidsundersøkelsen opplyser 48 prosent av bedriftene som anvender gjennomsnittsberegning at reglene er for detaljerte, kompliserte og strenge. Av disse bedriftene svarer 80 prosent at det er nødvendig å utvide grensene for gjennomsnittsberegning.

Behovet er størst blant de større bedriftene.

I undersøkelsen opplyser nesten halvparten av bedriftene at de har utfordringer med reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

- Reglene om arbeidstid er helt sentrale for en sunn og effektiv drift, disse signalene må vi ta alvorlig, sier Oppegaard.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi (ÅK, Styringsgruppe, PPG)

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305
Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385