Ønsker å jobbe smartere

Halvparten av bedriftene har ansatte som ønsker mer fleksibilitet i sin egen arbeidstid. Det viser NHOs arbeidstidsundersøkelse.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 23.12.14

Arbeidslivspolitikk

Av disse ønsker over åtte av ti å jobbe mer konsentrert i bestemte perioder, mens halvparten ønsker å jobbe på andre tidspunkt av døgnet.

- Tilbakemeldingen vi har fått fra våre medlemmer er tydelig. De ønsker et lovverk som er tilpasset dagens arbeidsliv. Da må vi lytte, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Her er forslagene til nye regler for arbeidstid 

I arbeidstidsundersøkelsen opplyser 48 prosent av bedriftene som anvender gjennomsnittsberegning at reglene er for detaljerte, kompliserte og strenge. Av disse bedriftene svarer 80 prosent at det er nødvendig å utvide grensene for gjennomsnittsberegning.

Behovet er størst blant de større bedriftene.

I undersøkelsen opplyser nesten halvparten av bedriftene at de har utfordringer med reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

- Reglene om arbeidstid er helt sentrale for en sunn og effektiv drift, disse signalene må vi ta alvorlig, sier Oppegaard.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652
Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Mobil
93046932