ALDERSGRENSER

Ønsker eldre lengre i arbeid

NHO åpner for å oppheve den bedriftsfastsatte aldersgrensen, som i de fleste tilfeller er på 67 år, med mindre disse er begrunnet i helse og sikkerhet, skriver NHO-direktør Svein Oppegaard.

Illustrasjonsfoto © iStockphoto

Publisert 03.06.14

Arbeidslivspolitikk

Av Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

Aftenposten tar, i sin lederartikkel onsdag 28. mai, til orde for at aldersgrenser for pensjon som ikke er begrunnet i hensynet til helse og sikkerhet, bør oppjusteres slik at de følger arbeidsmiljølovens 70-årsgrense. Det er et syn vi kan støtte.

NHO ønsker at eldre skal stå lengre i arbeid. Det er bra for den enkelte, for samfunnet og for bedriftene. Eldre har viktig kompetanse og erfaring bedriftene trenger. Det er et klart mål med pensjonsreformen at den skal bygge opp under arbeidslinjen. Vi stimuleres til å stå lenger i jobb for å gjøre pensjonsordningene bærekraftige.

NHO åpner derfor for å oppheve den bedriftsfastsatte aldersgrensen, som i de fleste tilfeller er på 67 år, med mindre disse er begrunnet i helse og sikkerhet. For bedriftsfastsatt aldersgrense må arbeidsgiver i dag praktisere grensen konsekvent, hvilket betyr at også de arbeidstakerne som er ønsket må slutte.

En fjerning bør skje gradvis og bør sees sammen med justering av rettigheter for seniorer. Hvis plikter og kostnader knyttet til seniorer blir for belastende, og rettigheter strekkes til en høyere alder og over flere år, kan det føre til at seniorer oppfattes som en mindre attraktiv gruppe ved ansettelser. NHO mener derfor at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for seniorer må mykes opp hvis aldersgrensene utvides, og at seniorenes særskilte rettigheter må revurderes.

I tillegg bør særaldersgrenser heves/fjernes når disse ikke er begrunnet i helse- eller sikkerhetsmessige årsaker. En heving av aldersgrenser lavere enn 70 år bør skje både i det offentlige og i det private.

Inntil Stortinget som lovgiver har vedtatt noe annet, vil vi understreke at bedrifter per i dag er i sin fulle rett til å ha en bedriftsfastsatt pensjonsalder på 67 år dersom kriteriene for dette er oppfylt. Dette er bekreftet av Høyesterett.

Samtidig som NHO åpner for å oppheve den bedriftsfastsatte aldersgrensen, mener vi det er viktig å beholde grensen på 70 år i arbeidsmiljøloven, som betyr at stillingsvernet faller bort ved 70 år slik det er i dag. Det at stillingsvernet faller bort ved 70 år gir en planlagt og verdig avgang for disse arbeidstakerne.

(En kortversjon av artikkelen stod først på trykk i Aftenposten 3. juni 2014.)