Ønsker ny vurdering om "fallskjermpåbud"

Arbeids- og sosialkomiteen ber regjeringen om en ny vurdering av forslaget om "påbudt fallskjerm" i arbeidslivet. – Fornuftig, sier NHOs Nina Melsom.

Nina Melsom, leder for arbeidsrettsavdelingen i NHO, forventer at regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet om de foreslåtte endringene i reglene til konkurransebegrensende avtaler.

Publisert 12.06.15

Arbeidslivspolitikk

Regjeringen har foreslått nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. Forslaget innebærer blant annet at man skal få full lønn fra gammel arbeidsgiver i en karanteneperiode på inntil 12 måneder.

Arbeids- og sosialkomiteen har sendt et brev til regjeringen hvor de etterspør en bedre analyse og dokumentasjon av det faktiske behovet for en innstramming av gjeldende regler før de ferdigbehandler saken. Behandlingen av lovforslaget er derfor utsatt til høstsesjonen.

– De spørsmålene komiteen vil ha svar på er mange av de samme som vi har stilt. Jeg forventer nå at regjeringen tar tak i denne saken på en skikkelig måte i samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Nina Melsom, leder for arbeidsrettsavdelingen i NHO.

Les mer om regjeringens fallskjermpåbud Les hele brevet fra Arbeids- og sosialkomiteenLes NHOs kommentarer