Oppløftende sykefraværstall

NHO-bedriftenes resultat for 1. kvart er langt over det nasjonale målet i IA-avtalen i å redusere sykefraværet. 

Medlemsbedriftene har tatt IA-avtalen på alvor og gjort en stor innsats i HMS-arbeidet (Illustrasjonsbilde).

Publisert 19.06.14

Arbeidslivspolitikk

Dette er meget gledelige resultater

Medlemsbedriftene har i perioden 2002-2014 redusert det legemeldte sykefraværet sitt med hele 30,7 prosent, og det totale sykefraværet er redusert med 25,7 prosent.  

Nedgang på hele 8,1 prosent
For første kvartal 2013 har NHOs medlemsbedrifter et legemeldt sykefraværsnivå på 4,8 prosent. Dette er en nedgang på hele 8,1 prosent fra samme kvartal i 2013.

- Dette er meget gledelige resultater, sier avdelingsdirektør Alf Åge Lønne. Han understreker at medlemsbedriftene har tatt IA-avtalen på alvor og gjort en stor innsats i HMS-arbeidet og for å redusere fraværet i perioden. Resultatene viser at dette har vi lykkes med, sett under ett.

- Vi er nå klare for videre innsats med den nye IA-avtalen og de nye forenklede reglene for sykefraværsoppfølging som trer i kraft 1.juli, sier Alf Åge Lønne.

Med ny IA-avtale vil det bli langt enklere og bli IA-bedrift, samarbeidsavtalen på bedrift er forenklet og bedriften kan selv velge det delmål som passer best.

Kontakt oss