- Pappaperm har vært en "gamechanger"

Norge har mange flere kvinner i jobb enn de aller fleste andre land. Likevel er bare 19 prosent av topplederne kvinner. Hør podcast og les hvordan det står til med likestillingen i næringslivet.

Hør Podcast: Kristina Jullum Hagen om kvinner i næringslivet

Publisert 08.03.15

Arbeidslivspolitikk, Kvinner i næringslivet

På landets høyskoler og universiteter er det flest kvinner, og sånn har det vært siden 90 - tallet. Statistikken viser at kvinner har like lang utdanning som menn og de begynner i like gode jobber som menn.

Men så skjer det noe akkurat i den perioden de får barn.

-  Da er det mange menn som gir jernet og satser for fullt, mens en del kvinner tar en roligere periode, sier Kristina Jullum Hagen.

Hun er prosjektleder i NHO med ansvar for likestilling og mangfold, og har skrevet bok om likestilling.

- Det som skjer da er at mannen tar trinn på karrierestigen som kvinnen ikke tar. Det gjør at resultatet et par år senere er ganske ulikt for kvinner og menn.

Kjønnsbalanse i næringslivet:

  • Langsiktig rekrutteringsarbeid er viktigere enn kvotering.
  • Behold fedrekvoten og del permisjonen i tre.
  • Sats på barnehager fremfor kontantstøtte.
  • Familiepolitikken må sikrer at både menn og kvinner kan kombinere arbeid og omsorg.

Du kan også høre podcasten på Soundcloud

Må rekruttere fra hele befolkningen

Det er med på å forklare hvorfor vi på lang sikt ender opp med færre kvinnelige toppledere enn menn.

-  Prioriterer man bort viktige oppgaver og ansvar akkurat i det karrieren holder på å ta av så kan det også hende at man går klipp av sjanser senere, sier Jullum Hagen. 

I de viktige 30-årene legges mange av byggesteinene for videre karriere

Bedriftene i næringslivet er avhengig av å rekruttere de dyktigste folkene for å kunne konkurrere internasjonalt og Jullum Hagen er ikke i tvil om at andelen kvinnelige ledere er for lav.

-  Vi konkurrer ikke på å ha de laveste lønningene, men de beste hodene. Da må vi rekruttere fra hele befolkningen, både kvinner og menn.

Les også: Kvinner i ledelse og styrer 

Godt tilrettelagt for barn og karriere

Det er travle år når barna er små, og for mange kan det føles tøft å få hverdagen til å gå opp med en krevende jobb.

- Er det vanskelig å kombinere barn og karriere i Norge?

-  Sammenlikner du med andre land er det godt tilrettelagt for dette i Norge. Vi har betalt foreldrepermisjon, nesten full barnehagedekning og skolefritidsordning. Vi har velferdsordninger som de fleste kan misunne oss, mener Jullum Hagen.

-  Men er det mulig at både mannen og kvinnen kan gjøre karriere samtidig?

-  Ja, det tror jeg. En del menn har hatt en situasjon der kvinnen har jobbet deltid eller vært hjemmeværende en periode, men nå er det i ferd med å endre seg.

Mange av de unge kvinnelige lederne Jullum Hagen møter har menn som også gjør karriere.

- Det er mulig gjennom at de har fleksible løsninger for arbeidstid og de kjøper seg en del betalt hjelp for å få kabalen til å gå opp på hjemmebane.

Les også: Mange kvinner i jobb

De viktige 30-årene

-  Er det nødvendig å tenke på karriere akkurat i småbarnsperioden?

-  Kvinnen selv, men også bedriftene, må være litt obs på hva som skjer i denne perioden. For i de viktige 30-årene legges mange av byggesteinene for videre karriere, sier Jullum Hagen.

Hun mener bedriftene må være offensive og spørre kvinner med ambisjoner: "Hvordan kan vi kan legge til rette for at du kan yte en innsats her på jobben, samtidig som du har små barn?"

Les også: Kvinner i mindretall på eiersiden

Vil motivere

Karin Greve-Isdahl er kommunikasjonsdirektør i Opera Software og hun er en av dem som kombinerer en lederkarriere med en travel småbarnsperiode.

- Det er utfordrende og veldig gøy. Det er godt å komme hjem til en familie som trenger meg og som jeg skal bruke tid med. Det hjelper meg med å skifte fokus raskt når jeg kommer hjem, sier hun.

Greve-Isdahl er en av deltakerne på Female Future, NHOs leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere. Formålet med programmet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet.

Antallet kvinnelige toppledere har gått opp 

-  Vi ønsker å gjøre noe konkret og ikke bare snakke om at vi trenger flere kvinnelig ledere, og Female Future et eksempel på det, forklarer Jullum Hagen.

Se video og les hele intervjuet med Greve- Isdahl

Les mer om Female Future

Går rett vei

Det er nemlig ikke bare dystre utsikter, for tallene peker oppover.  NHO sin egen statistikker viser at antallet kvinnelige toppleder i medlemsbedriftene har gått opp fra 15 til 19 prosent de siste 7 årene. Mellomledere har hatt en oppgang fra 19 til 23 prosent.

-  Har pappapermisjon noe si for dette tror du?

-  Hvis vi skal bruke litt store ord så tror jeg at pappaperm har vært en "gamechanger" når det gjelder likestilling på arbeidsmarkedet. Den gjør noe med forventningene til kvinner og menn når de blir foreldre, sier Jullum Hagen.

I tillegg må en arbeidsgiver nå forvente av både unge menn og unge kvinner at de blir borte en periode hvis de blir foreldre.

-  Det gir en mye likere utgangssituasjon for kvinner og menn i arbeidslivet, sier Jullum Hagen.

Flere småbarnsmødre jobber heltid

For 10 år siden var småbarnsfedrene den gruppen i arbeidsmarkedet som jobbet mest overtid, men det er i ferd med å endre seg blant den yngre fedregenerasjonen.

- Det er ikke det at mennene har begynt å jobbe deltid, men flere av dem har begynt å jobbe helt vanlig heltid. Det gir et mulighetsrom for partnerne deres til å også kunne jobbe heltid. Vi ser at andelen småbarnsmødre som jobber heltid er i kraftig økning, forteller Jullum Hagen.

Artikkelen fortsetter under grafen:

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), spesialkjøringer 2013. Klikk på bildene for større visning.

- Det har blitt en jevnere fordeling, men tror du likevel at noen kvinner kan la seg skremme av tanken på å være både leder og småbarnsmor?

-  Ja, jeg tror dessverre det. Men jeg tror det kan bunne i en feil oppfatning av hva det innebærer å være leder. Det handler også om mangel på rollemodeller. Ett av målene med Female Future er å løfte frem de damene som trives på jobb, lykkes i sine lederkarriere og som får det til å henge sammen med livet ellers. For vi mener at det er fult mulig.

Les også: Slik vil NHO få bedre kjønnsbalanse i næringslivet

- Kvinner må rekke opp hånda

- Hva er det viktigste som må skje for at vi skal få flere kvinner i næringslivet, og særlig flere kvinnelige ledere?

-  Jeg tror at vi kvinner kan bli flinkere til å rekke opp hånda, som den amerikanske lederen Sheryl Sandberg sier i boka "Lean in". Vi må vise at vi ønske ansvar, og ta på oss ansvar selv om vi ikke føler oss helt varme i trøya, sier Jullum Hagen.

Hun mener også at bedriftene kan bli mer frempå når det gjelder å signalisere til kvinner at "du er en vi satser på, vi vil gi deg ansvar, og vi skal gi deg backup på veien."

- Der tror jeg det er mye å hente for norsk næringsliv.

- Hvordan tror du utviklingen blir fremover?

- Jeg er optimistisk for fremtiden og jeg tror vi kommer til å se langt flere kvinnelige leder i næringslivet i årene fremover. Jeg tror flere bedrifter begynner å jobbe aktivt med å tiltrekke seg kvinner generelt, og i topplederstillinger. Jeg tror vi kommer til å se resultatene av dette i årene fremover, avslutter Jullum Hagen.

Her kan du se statistikk og lese mer om kvinner i næringslivet.

Les også: Viktig å holde kontakten under fødselspermisjonen

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Telefon
23088134