Pilotstreik i Norwegian

Arbeidsgiver strakk seg så langt det var forsvarlig gjennom hele meklingen, men dessverre var det ikke mulig å oppnå en løsning.

Publisert 28.02.15

Arbeidslivspolitikk

I denne omgang rammes selskapet økonomisk, men selskapets mål er å gjennomføre helgens program som planlagt.

- Hele flybransjen møter store utfordringer som følge av en sterkere global konkurranse som krever mer fleksible løsninger og en god kostnadskontroll, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart

Flybransjen må fortsette å redusere kostnadene samtidig som sikkerhet og kvalitet ivaretas.  Kravene om kostnadskontroll må også gjelde for piloter. Det er nødvendig at piloter i Norwegian godtar endringer av dagens lønns- og arbeidsvilkår - slik ansatte i andre flyselskaper allerede har gjort.

- Vi beklager sterkt at partene ikke kunne enes sier Lothe i NHO Luftfart.

 Kontakt: Torbjørn Lothe, Adm.dir NHO Luftfart. Tlf: 90207593