Positive til ansatte med nedsatt funksjonsevne

Arbeidsgivere er positive til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne, men opplever at få fra denne gruppen som søker ledige stillinger, konkluderer FAFO i en ny rapport.

Publisert 14.03.14

Arbeidslivspolitikk

FAFO la i dag frem rapporten "Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet". -Den nye rapporten bekrefter hovedinntrykket vi får fra våre medlemmer; nemlig at bedriftene i utgangspunktet er positive til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne, men at de får få søkere. Dessverre viser også undersøkelsen at det fortsatt er for få som får jobb, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO. 

I rapporten fastslår forskerne at arbeidsgivere ikke mener det er noen sammenheng mellom nedsatt funksjonsevne og høyere sykefravær eller nedsatt arbeidsevne. Likevel opplever denne gruppen arbeidssøkere at det kan være krevende å få seg jobb.  
-Vi opplever at den største utfordringen her er å få matchet riktig bedrift og arbeidstaker. Gjennom prosjektet "Ringer i vannet "har vi fått adressert nettopp dette problemet.  I dette prosjektet har vi også lagt stor vekt på betydningen av å gi bedriftene god og kompetent veiledning, noe vi vet er en viktig suksessfaktor for å lykkes, sier Lars Jacob Hiim.

FAFO konkluderer med at følgende forhold kan gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette flere personer med nedsatt funksjonsevne:

  • Mer hjelp til tilrettelegging
  • Kompetent rådgivning når bedriften trenger det
  • Enklere prosedyrer for å få nødvendige økonomiske tilskudd

Bedriftene har i følge FAFO lite kunnskap om aktivitets- og redegjørelsesplikten. –Dette er en plikt vi mener bør fjernes fordi den ikke fører til inkludering kun byråkrati, sier Hiim.

 Les mer om rapporten på FAFOs hjemmesider 

Kontakt oss