Regjeringen ber ESA om mer tid

Regjeringen trenger mer tid på å besvare ESAs kritikk av den delvise allmenngjøringen av Industrioverenskomstens bestemmelser knyttet til reise, kost og losji.

Nina Melsom

NHOs Nina Melsom forstår regjeringen som at den er innstilt på å rette opp det som er kritisert av ESA.

Publisert 20.01.17

Arbeidslivspolitikk

Det var i høst at ESA åpnet formell sak mot Norge, knyttet til det overvåkingsorganet mener er et norsk brudd på EØS-avtalen. Saken gjelder reglene om dekning av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien. Saken har også betydning for andre næringer. 

Nå har regjeringen sendt brev til ESA og varslet at man trenger mer tid på å besvare kritikken fra ESA.

- Slik vi forstår regjeringens brev er den er innstilt på å rette opp i det som er kritisert av ESA, men de ønsker tid slik at de kan gjøre dette i tett samarbeid med partene og slik at arbeidslivets parter tar en ikke ubetydelig rolle i arbeidet, sier direktør i NHO, Nina Melsom.