Regjeringen snur i sykelønnssaken

Arbeidsministeren trekker forslaget om å doble inntektsgrensen for å motta sykelønn. – Dette er en klok beslutning, sier arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard i NHO.

Mandag holdt sosialminister Robert Eriksson pressekonferansen etter at han trekker forslaget om å doble inntektsgrensen for å motta sykelønn.

Publisert 20.10.14

Arbeidslivspolitikk

Mandag innkalte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson partene til et møte om sykelønnsordningen.

En samlet arbeidstaker- og arbeidsgiverside har vært kritiske til forslaget i statsbudsjettet om å øke inntektsgrensen for å motta sykelønn fra en halv til én G.

– Det er realt og klokt gjort av arbeidsministeren å trekke forslaget siden vi mener det er i strid med IA-avtalen, sier Oppegaard.