Regjeringen viser til Høyesteretts dom i verftssaken

Mandag svarte Arbeids- og sosialdepartementet ESA i verftssaken.

Publisert 29.09.15

Arbeidslivspolitikk

Arbeids- og sosialdepartementet ga mandag sitt svar til ESA etter at ESA, EFTAS overvåkingsorgan, i sin foreløpige vurdering mente reglene om reise, kost og losji i tre norske allmenngjøringsforskrifter er i strid med EØS-retten.

ESA krever svar fra regjeringen

– Ikke overraskende

– Ikke overraskende velger departementet i store trekk å vise til Høyesteretts dom, og de vurderinger og fortolkninger som er gjort der, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Les brevet fra regjeringen til ESA her

Samtidig er regjeringen tydelig på viktigheten av å holde en tett dialog med ESA fremover for å sikre at fremtidig reguleringer er i samsvar med EØS – retten.

Ser frem til endelig avgjørelse

Verftssaken dreier seg om hvorvidt allmenngjøringsforskriften, som pålegger verftene å betale utenlandske arbeidere blant annet kost og losji, er EØS- stridig.

Høyesterett avgjorde i mars 2013 at allmenngjøringsforskiftene er i tråd med EØS-retten. NHO valgte å sende klage til ESA, som i sommer langt på veg ga NHO medhold. 

ESA har så hentet inn et svar fra Norge.

– NHO ser frem til ESAs endelige avgjørelse, sier Nina Melsom 

 Verftssaken til ESA