– Det viktigste er at jobben blir gjort

NRK Reiseradioen intervjuer NHO-sjef Kristin Skogen Lund om sommertid på jobben og arbeidsmoral.

Kristin Skogen Lund

– Å ta seg fri, komme seg ut av kverna og fokusere hundre prosent på familien er også viktig, sier Kristin Skogen Lund til NRK.

Publisert 02.07.14

Arbeidslivspolitikk

Det er kjempefint med unge som tar initiativ og får seg en sommerjobb

Dette er et utdrag fra Reiseradioens intervju med Kristin Skogen Lund.

NRK: Er det innenfor å puste litt roligere når sjefen tar ferie?
Kristin: Så lenge jobben blir gjort så er det vel greit. Folk har så mange ulike jobber, så det er litt vanskelig å generalisere. Mange av dem som har typiske kontorjobber har mindre møter på sommeren, så det sparer en tid på. Ferietid og sommer skal være en litt rolig tid, så det kan være greit det. 

Hør hele sendingen fra NRK P1 Reiseradioen med Kristin Skogen Lund

NRK: Senker vi nordmenn skuldrene lettere nå enn før?
Kristin: Det har skjedd to ting. Vi har fått flere velferdsordninger, lenger ferie og vi har rett og slett mer fri. Jeg tror også mange jobber mer fleksibelt. Med digitaliseringen kan folk ta med seg jobben mer enn man kunne før. Vi er fortsatt kjent for å være produktive. Vi har arbeidstakere som tar mye ansvar og jobber selvstendig. Det viktigste er at jobben blir gjort og at man føler på ansvaret. 

Arbeidsmoral gjør at vi kan beholde velferdsordninger

NRK: Hvordan er vår femukers ferie sammenlignet med andre land?
Kristin: I Europa er det etterhvert blitt gode ferieordninger. I for eksempel USA er det nesten ingen som har så mye ferie som vi har. Når du starter arbeidslivet der har du en eller to uker ferie. Alle får ikke tatt ut det en gang. Vi er priveligerte, og det er viktig at vi tar vare på arbeidsmoralen slik at vi kan beholde de velferdsgodene vi har. 

NRK: Eksisterer begrepet ferie for en toppleder?
Kristin: Ja, det gjør det. Det er viktig å ta seg fri, komme seg ut av kverna og fokusere hundre prosent på familien.

Anbefaler sommerjobb

NRK: Hva tenker du om å å skaffe seg arbeidserfaring tidlig? 
Kristin: Det er kjempefint med unge som tar initiativ og får seg en sommerjobb. Det er ikke alltid så lett, men jeg vil oppfordre alle til å gjøre det. Det er så nyttig å få seg erfaring. Det er ikke så nøye akkurat hva du gjør, men det å ha en jobb og føle på det anvaret, det er veldig lærerikt. 

Kristin røper at i hennes første sommerjobb satt hun på samlebånd og pakket kaffe. 
– Det er en av de nyttigste erfaringene jeg har hatt med meg, sier hun til Reiseradioen.