Rekordlavt sykefravær i industrien

Tall fra Norsk Industri viser at sykefraværet i 1. kvartal 2014 er det laveste målt for industrien noengang for første kvartal.

Faksimile fra Dagens Næringsliv 14.05.2014.

Publisert 14.05.14

Arbeidslivspolitikk

Sykefravær er noe ledelsen skal evalueres på

Sykefraværet blant medlemsbedriftene til Norsk Industri var på 4,8 prosent i første kvartal i år. Tallene omfatter 63.804 ansatte i 234 av Norsk Industris medlemsbedrifter. Det innebærer en reduksjon på 35,8 prosent siden IA-arbeidet startet i 2002. 

– Nedgangen i sykefraværet viser at industrien er frontfag, også hva angår det å jobbe systematisk med å bringe fraværet ned, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Ansvarliggjøring av ledelsen
– Vi har lagt vekt på at det er viktig at sykefravær er noe ledelsen skal evalueres på. Å få ned sykefraværet er ikke bare økonomisk gunstig for samfunnet, men også for den enkelte bedrift, sier Lier-Hansen til Dagens Næringsliv.  

En annen årsak han trekker frem er etablering av møteplasser der medlemsbedriftene kan lære av dem som har lykkes best med å få ned sykefraværet. 

Statistikk for sykefraværet i første kvartal for norsk arbeidsliv samlet publiseres i midten av juni.