Riksmekleren og Arbeidsretten 100 år

I år har Riksmekleren og Arbeidsretten løst tvister i arbeidslivet i hundre år.

Riksmekler Nils Dalseide i aksjon i fjorårets tarifforhandlinger. (Foto: Norsk Industri/Kristian Hansen)

Publisert 18.12.15

Arbeidslivspolitikk

1. januar 1916 startet begge de to institusjonene sin virksomhet. Da trådte Norges første arbeidstvistlov i kraft.

Riksmeklerens oppgave er å mekle mellom partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden når det oppstår interessetvister. Arbeidsretten skal avgjøre tvister om forståelsen og gyldigheten av tariffavtaler og tvister om det foreligger brudd på fredsplikten.

Viktige institusjoner 

- Samarbeid og god dialog er viktig for en fortsatt utvikling med økonomisk sunne bedrifter som gir trygge, gode arbeidsplasser, sier direktør for arbeidspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Dette er verdier både arbeidsgivere og arbeidstakere drar nytte av hver dag.

- Men av og til blir det konflikter som må løses med ekstern hjelp. Slik har både Riksmekleren og Arbeidsretten vært viktige institusjoner for at den norske modellen skal fungere i praksis, sier Oppegaard.

Markering 

Myndigheter, institusjonene og arbeidslivets organisasjoner vil markere jubileet 25. januar med et faglig seminar og foredrag av landets fremste eksperter på arbeidsliv. Et verk om Arbeidsrettens historie og en innbundet artikkelsamling om Riksmekleren lanseres denne dagen.

- Vi ser vi optimistisk på jubilantenes fremtid, og vi vil gjøre vårt til at disse også fremover skal lykkes i sine oppdrag, sier Oppegaard.

Les mer om jubileumsseminaret