Vil samarbeide for et bedre arbeidsmiljø

Arbeidstilsynet og NHO ønsker å samarbeide om hvordan Arbeidstilsynet kan veilede mer og bedre i den seriøse delen av arbeidslivet.

Fra venstre: Direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

Publisert 01.12.15

Arbeidslivspolitikk, Tilsyn

Tre av fire bedrifter oppgir i en fersk forskningsrapport SINTEF har gjort for NHO at de er fornøyd med Arbeidstilsynet. Rapporten er finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond.

Les: SINTEFs rapport om NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

Les også: SINTEFs presentasjon av rapporten

Ønsker å lære mer av tilsynene

– Samtidig oppgir mange av bedriftene at de ønsker mindre kontroll og mer veiledning, dialog og samarbeid for å bli bedre, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

– Vi anerkjenner hvordan bedriftene opplever tilsynene. Og vi ser at bedriftene mener vi kan begrunne reaksjonene tydeligere slik at våre besøk blir nyttigere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Svendsen understreker at de ikke er ute etter å ta noen.

– Men vi må gjøre både tilsyn og veiledning ettersom denne kombinasjonen gir den beste effekten.

Her vil Arbeidstilsynet og NHO samarbeide om å utvikle gode løsninger for å veilede bedriftene på en bedre og mer offensiv måte enn  idag.

Les også: Sammen for et bedre arbeidsmiljø

Vil ha mer kvalitet fremfor kvantitet

I dag dør det i snitt en arbeidstaker på jobb per uke per år. 90 000 skades og 20 prosent av sykefraværet skyldes arbeidsmiljø.

– Jeg er glad vi setter dette på dagsorden. Og glad for at det er to aktører som er opptatt av et felles mål: Et seriøst arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminster Robert Eriksson.

Eriksson vil også lytte til NHO som mener det av og til blir fokus på kvantitet fremfor kvalitet på tilsynene.

– NHOs bedrifter mener at styrende dokumenter fra departement og direktorat fokuserer på antall tilsyn og inntil nylig antall pålegg fra den enkelte inspektør. Det fører til at tilsyn mot useriøse bedrifter velges bort, mens "enkle" tilsyn til seriøse bedrifter priortieres, sier Skogen Lund.  

– Vi må må gjøre papirarbeidet enklere, slik at det ikke blir sånn at Arbeidstilsynet unngår de useriøse fordi det genererer så mye papirarbeid, mener Eriksson.

Arbeidstilsynet bruker nå omlag halvparten av ressursene på å bekjempe arbeidskriminialitet og sosial dumping.

– Vi er enige om at det er behov for ulik tilnærming til useriøse og seriøse virksomheter. Poenget er å gjøre det enkelt for de som er seriøse, og vanskelig for de useriøse, sier Finboe Svendsen.