SAS-streiken er over

Partene er kommet til enighet. Ny tariffavtale er inngått.

Publisert 28.05.15

Arbeidslivspolitikk

Ifølge NTB er avtalen identisk med den pilotene først sa nei til. Nå settes det ned et utvalg som skal se på forholdene.

SAS har fra før reforhandlet avtalene med alle pilotene i Sverige og Danmark og med halvparten av pilotene i Norge.

De streikende pilotene utgjorde om lag 20 prosent av SAS-flygerne i Skandinavia.

 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338