Seniorrettigheter kan hindre ansettelse av eldre

– Vi bør ha en diskusjon om hva som er riktige seniorpolitiske tiltak, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Redusert stilling og ekstra ferieuke bør ikke være generelle rettigheter som gis alle over 62 år.

#205

Kristin Skogen Lund mener vi må diskutere hva som er god seniorpolitikk. Foto: Oscar Birk Hellenes.

Publisert 14.06.16

Arbeidslivspolitikk

– Vi lever lenger og er stadig friskere. Da er det ikke noen grunn til at de over 62 år skal ha mer ferie enn andre, eller andre fordeler som gjør dem mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Det er ingenting som tyder på at en ekstra ferieuke gjør at eldre står lenger i jobb, sier Skogen Lund.

Hun mener det er viktig å få frem at det er stor forskjell på seniorer og hvilket arbeid de har. Noen jobber i fysisk krevende yrker, mens andre jobber på kontor. Her vil behovet være forskjellig.

– Spørsmålet er hva som er de riktige seniorpolitiske tiltakene til disse forskjellige gruppene, sier Kristin Skogen Lund.

Mange seniorer vil ofte ligge på et høyere lønnsnivå enn sine yngre kolleger. I tillegg har de mer fri og er dyrere arbeidskraft for bedriftene. Skal eldre seniorer være attraktiv arbeidskraft for bedriftene må det være samsvar mellom hva de koster i lønnsutgifter og hva bedriften får igjen i økt verdiskapning.

Under revideringen av arbeidsmiljøloven i fjor tok NHO til orde for at hvis aldersgrensene ble endret måtte det også følge en revidering av særrettighetene, det kom ikke.

– Når du hever aldersgrensene, må du også heve nedre terskel for disse særrettighetene, men det gjorde de ikke, sier Skogen Lund.