Siemens får skryt av regjeringen

I likestillingsmeldingen blir Siemens trukket frem som en bedrift som jobber godt med å øke kvinneandelen. – Det er hyggelig at regjeringen anerkjenner den jobben vi gjør for å rekruttere flere kvinner, sier Sissel Vien, HR-direktør i Siemens.

Sissel Vien er HR-direktør i Siemens. Foto: Siemens.  

Publisert 09.10.15

Arbeidslivspolitikk, Kvinner i næringslivet

Fredag 9. oktober la Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne frem regjeringens likestillingsmelding, Likestilling i praksis.  Der løfter hun frem Siemens som et godt eksempel på en bedrift som jobber godt for å få flere kvinner inn i lederstillinger.

Attraktiv bedrift

– Vi ønsker å være en attraktiv bedrift å jobbe i, uansett kjønn. Vi har ikke råd til å gå glipp av den kompetansen. Dette er en langsiktig satsing med konkrete mål og tiltak for å få flere kvinner, ikke bare inn i ledende stillinger, men også flere kvinnelige ingeniører, prosjektledere og fagarbeidere, sier Vien.

Hun understreker at satsningen også handler om å øke rekrutteringsgrunnlaget.

– Derfor samarbeider vi tett med universiteter og høyskoler for å få flere jenter til å bli opptatt av realfag og ingeniørutdanning.

Fortsatt for lav kvinneandel

I likestillingsmeldingen slår regjeringen fast at det er et potensial å hente ut for norsk næringsliv ved å øke kvinners deltakelse. Kristina Jullum Hagen, seniorrådgiver for likestilling og mangfold i NHO, er enig.

– Et konkurransedyktig næringsliv må rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen. NHO er opptatt av at næringslivet skal ha god tilgang på kompetent arbeidskraft. Dessverre er kvinneandelen blant toppledere i næringslivet fortsatt svært lav, selv om flere selskaper jobber aktivt for å endre dette.

– Vi er opptatt av å øke kvinneandelen i styrer og ledelse, og vi arbeider langsiktig med dette spørsmålet. Vi må bygge opp kvinnelige talenter i bedriftene, slik NHO gjør gjennom talentprogrammet NHO Female Future, og bedriftene må være bevisst på strategier for å rekruttere og beholde kompetente kvinner.  Jeg er glad for at regjeringen i dag trekker frem Siemens gode arbeid på dette området. Skal vi få fortgang i likestillingen i næringslivet, må de beste bedriftene dele sine erfaringer og lære og inspirere de andre.

Les mer om kvinner i næringslivet 

Satser på Jenter og teknologi

Stortingsmeldingen inneholder også en bevilgning på to millioner kroner til NHO-prosjektet Jenter og teknologi, som har som mål om å øke jenteandelen i realfag på alle nivå. Gjennom et samarbeid mellom NHO og Universitetet i Agder og flere andre, arrangeres det blant annet årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdoms- og videregående skoler.

Rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser hvilke muligheter som finnes innenfor realfag. Jenter og teknologi har bidratt til at antallet jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder har økt fra 128 til 395 i perioden 2005 til 2014.

– Norge trenger flere teknologer og særlig flere jenter som vil jobbe med teknologi. I NHO er vi i dag stolte over at regjeringen vil bidra til å gjøre prosjektet til et nasjonalt prosjekt, sier Hagen.

Hør podcast med Kristina Jullum Hagen om hvordan det står til med likestillingen i næringslivet.

Les også: - Vi kvinner må snakke mer om jobb

Les hele stortingsmeldingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet her.