Sjekkliste for bedrifter under politisk streik

- Bedriftene kan trekke ansatte som deltar i politisk aksjon i lønn, sier avdelingsdirektør Rolf Negård i NHO.

Demonstrasjonen er planlagt å vare i to timer.

Publisert 27.01.15

Arbeidslivspolitikk

Onsdag arrangerer LO, YS og Unio en politisk demonstrasjonsaksjon mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Demonstrasjonen er planlagt fra klokken 14 til klokken 16.

  • De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen.
  • Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.
  • Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.
  • Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.
  • Aksjonen er varslet å skulle vare mellom klokke 14 og klokken 16. Det betyr at det kun er i dette tidsrommet ansatte kan forlate arbeidsplassen, hvis ikke annet er avtalt.

Hva er en demonstrasjonsaksjon? Les mer

Les også: Myter og fakta endringer i arbeidsmiljøloven

NHO aksepterer at arbeidstakerorganisasjonene sine medlemmer har rett til å forlate arbeidsplassen sin i dette tidsrommet for å delta i en politisk demonstrasjon arrangert av sine respektive organisasjoner.

- Vi har imidlertid oppfordret dem til å unnta de bedriftene hvor organisasjonenes medlemmer gjennomførte en tilsvarende aksjon høsten 2014, sier Negård.

Les også: Dette mener NHO om forslaget til ny arbeidsmiljølov