Slik ansetter du sommervikarer

- Den første sommerjobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeidslivet, sier NHO-direktør Nina Melsom. Her er syv råd for ansettelse.

- Sommerjobben gir lærdom for resten av livet. Det er derfor viktig at de unge vikarene blir tatt godt imot, sier direktør for Tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom.

- Sommerjobben gir lærdom for resten av livet. Det er derfor viktig at de unge vikarene blir tatt godt imot, sier direktør for Tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom.

Publisert 31.05.17

Arbeidslivspolitikk

- Mange unge opplever nå sitt første møte med arbeidslivet. Det er gjerne en jobb som gir lærdom for resten av livet. Det er derfor viktig at de blir tatt godt imot. Husk at bedriften er en rollemodell. Sommervikaren må få god opplæring og lover og regler må følges, herunder kravet til skriftlig arbeidsavtale, sier Melsom.

Hun viser videre til følgende syv råd for ansettelse:

  1. Skriftlig avtale må inngås
  2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
  3. Feriepenger skal utbetales separat
  4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
  5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
  6. 13-15-åringer kan kun ta "lett" arbeid
  7. Vær tydelig som leder

På vår medlemsside, arbinn.no, kan du lese mer om regler ved ansettelse.

God sommer!

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Mobil
97540917