ARBEID I SIKTE

Slik får innvandrere jobb

Tett oppfølging, god kunnskap om lokalt næringsliv, og krav til tiltaksdeltaker om tilpasning på arbeidsplassen. Det er avgjørende for at innvandrere skal få praksisplass eller komme i arbeid, viser ny rapport.

Publisert 28.03.14

Arbeidslivspolitikk

Viser at Ringer i Vannet er riktig vei å gå for å få flere i arbeid

Telemarksforskning har sett på data fra Velle Utvikling, som omfatter 6 års erfaring med opplæring og utplassering innvandrere. Resultatene viser at tett oppfølging fra tiltaksarrangører, god kunnskap om det lokale næringsliv samt krav til tiltaksdeltaker om tilpasning på arbeidsplassen, er avgjørende for å få praksisplass eller komme i arbeid.

Deltakernes egen innsats og aktivitetsnivå er av stor betydning for å komme i arbeidspraksis mens evne til jobbmestring og læring er av stor betydning for å jobb. Norskkunnskaper har også stor betydning, mens utdanningsnivå ser ut til å ha relativt liten betydning i denne undersøkelsen. De fleste deltakerne hadde praksisplasser innenfor ulike serviceyrker. Den store variasjonen blant deltakernes individuelle egenskaper påvirket også deltakernes jobbmuligheter

Om lag 400 deltakere deltok i tiltaket fra 2006 og frem til og med 2012. I spørreundersøkelsen i prosjektet var det om lag 81 prosent som svarte av et brutto utvalg på 236 deltakere. Det var omtrent like mange menn og kvinner som har deltatt i tiltaket. 

I løpet av tiltaksperioden var det i alt 70 prosent av deltakerne som gjennomførte praksisopphold. Av de som ikke gikk ut i en praksisplass ble 12 prosent formidlet direkte til jobb eller avsluttet tiltaket av grunner som praktiske utfordringer, språkferdigheter eller sykdom. Totalt er det 60 prosent som enten er i jobb eller kommet ut i utdanning etter tiltaksslutt. De øvrige har status som arbeidsledige, sykdom eller annet. Prosjektet er støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond.

- Denne rapporten viser også at NHOs prosjekt Ringer i Vannet som jobber etter den samme metoden, er riktig vei å gå for å få flere i arbeid, sier avd. direktør Lars Jacob Hiim.