Siemens–sjefen: Kjønnsbalanse i bedriften er lønnsomt

Norske bedrifter har et ansvar for å jobbe for bedre kjønnsbalanse, mener NHO. Siemens er en av dem som lykkes.

#205

Anne Marit Panengstuen er administrerende direktør i Siemens. Hun har et stort fokus på å rekruttere flere kvinner til alle nivåer i bedriften. Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 14.10.16

Arbeidslivspolitikk

- Næringslivet i Norge trenger de beste folkene fremover. Da må vi rekruttere talenter fra hele arbeidsstyrken, både kvinner og menn, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Men antallet selskaper med en kvinne som administrerende direktør har sunket de siste årene. I 2014 var det beskjedne ni kvinner på lista, i 2016 var det sju, viser Topplederbarometeret. 

- Nå må norske bedrifter løse problemet selv, i stedet for å forvente at politikerne skal gjøre det, sier Skogen Lund.

Hun mener debatten alt for lenge har fått leve sitt eget liv blant politikere på Stortinget og i Regjeringen.

- Denne utfordringen handler jo først og fremst om oss. Og det er vi som bør engasjere oss i løsningene, sier Skogen Lund.

Lær av de som får det til

Derfor har Arbeidsforskningsinstituttet på bestilling fra NHO undersøkt hva de bedriftene som lykkes med kjønnsbalanse i ledelsen gjør.

Les hele rapporten: "Fra ord til handling. Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse"

En av bedriftene som har et stort fokus på kjønnsbalanse er Siemens.

- Vi har tro på at kjønnsbalanse er lønnsomt på mange måter; bedre arbeidsmiljø, økt effektivitet og økt attraktivitet, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens.

I 2013 bestemte de seg for å virkelig sette fokus på kjønnsbalanse. De evaluerte den nåværende situasjonen og undersøkte hvilke kvalieteter lederne i bedriften hadde. På den måten ble de bevisste hvilke kvaliteter de skulle lete etter og dyrke hos de yngre kvinnene i bedriften. De satte seg også konkrete mål. 

- Vi jobber aktivt med å rekruttere kvinner, med å utvikle de vi har gjennom talentprogrammer og vi har egne nettverk for de kvinnene som ønske det. I tillegg tror vi det er viktig å avmystifisere lederrollen ved mentorordninger, sier Panengstuen.

Seks råd fra de som lykkes

Arbeidet til Simens stemmer godt overens med funnene fra rapporten.

- Blant annet ser vi at de som lykkes evaluerer hvordan kjønnsbalansen er i bedriften og setter seg konkrete mål. Det er også viktig å tenke langsiktig og finne talentene tidlig, slik at man gjennom kompetanseheving og motivasjon sørger for at det er lederkandidater av begge kjønn, sier Skogen Lund.

NHO ønsker at flere bedrifter skal sette fokus på kjønnsbalanse og har med utgangspunkt i rapporten derfor laget en liste med seks ting bedrifter kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen.

Les mer: Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen

Tenk langsiktig

Siemens mener de er på god vei, men erkjenner også at det er en jobb som tar tid og krever kontinuerlig evaluerling. 

- Hvis vi ser på tallene så opplever vi at tiltakene virker, spesielt på rekruttering inn i bedriften. Vi har en større andel kvinner totalt nå enn for tre år siden. I ledergruppen har vi også en større andel. Vi mangler fortsatt litt på mellomledernivå for å få en tydelig utvikling der.

- Dette er et viktig og langsiktig arbeid, avslutter Panengstuen.