Søk om omstillingsmidler nå!

Det er oppfordringen fra arbeidsminister Anniken Hauglie til norske bedrifter. Hun har penger igjen på budsjettet. – Dette er gode nyheter for våre bedrifter, sier Kristina Jullum Hagen i NHO.

#205

Avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen i NHO er glad for at regjeringen har mer penger igjen til omstillingstiltak. Foto: Moment Studio.

Publisert 17.11.16

Agder, Vestlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Arbeidslivspolitikk

– De bedriftene som oppfyller kriteriene og har gode søknader kan søke NAV om for eksempel midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler), sier arbeidsminister Anniken Hauglie til NRK.

Spørsmål og svar om bedriftsintern opplæring

Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, er fornøyd med nyheten fra regjeringshold.

– Det er gode nyheter at det fortsatt er BIO-midler igjen. Dette har vært et etterspurt tiltak blant våre medlemsbedrifter, særlig på sørvestlandet.

Arbeids- og velferdsetaten fikk i budsjettet for 2016 tilført 589 millioner ekstra som skulle gå til tiltak for ledige – herunder bedriftsintern opplæring (BIO). Satsingen på tiltak for ledige blir videreført i 2017 og det vil fortsatt være rom for betydelig bruk av bedriftsintern opplæring i regioner med høy ledighet og omstillingsbehov, heter det fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Det var NHO og LO som i fjor ba regjeringen om mer penger til BIO-midler fordi bedriftene etterspurte akkurat denne typen omstillingstiltak.

– Jeg er usikker på om bedriftene er godt nok kjent med at det fortsatt er midler igjen, sier Hagen.

Les mer om bedriftsintern opplæring hos NAV