Hva kan det søkes om støtte til?

Publisert 29.09.15

Arbeidslivspolitikk

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne ansatte. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis kun tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Bedriften kan søke om opplæringstilskudd for kostnader knyttet til opplæringen, som f.eks. utgifter til opplæringspersonale, reiseutgifter, utgifter til materiell mv., og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne.

NAVs tillskudd til lønnsutgifter kan ikke i overstige 2/3 av samlet tilskudd. Det vil si at tilskudd til opplæringsutgifter må utgjøre minst 1/3.

Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres.