Hvilke arbeidstakere kan omfattes av ordningen?

Publisert 29.09.15

Arbeidslivspolitikk

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er helt permitterte. Delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak i den tiden de er i jobb. Det gis heller ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen.