Hvor mye støtte kan jeg søke og hva er støttesatsen?

Publisert 29.09.15

Arbeidslivspolitikk

Støttesatsen skal ikke overstige 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene for store bedrifter, 60 prosent for mellomstore bedrifter og 70 prosent for små bedrifter.

Støttesatsene kan økes med inntil ti prosentpoeng dersom det dreier seg om opplæring av utsatte arbeidstakere, men den samlede støttesatsen kan uansett ikke overstige 70 prosent.

Utsatte arbeidstakere er arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, arbeidstakere med funksjonsnedsettelser, arbeidstakere over 50 år og arbeidstakere uten fullført videregående opplæring.

Om bedriften anses om "stor bedrift", "mellomstor bedrift" eller "små bedrift" beror på antall ansatte og omsetningen og/eller årsbalansen.

Små bedrifter er bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og som har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Mellomstore bedrifter er bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Store bedrifter er bedrifter som har 250 ansatte eller mer, og som har en årsomsetning som overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som overstiger 43 millioner euro.