Hvordan søke om BIO-midler?

Publisert 29.09.15

Arbeidslivspolitikk

Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være framsatt og godkjent av NAV før opplæring iverksettes.

Søknadsskjema (NAV 76-13.25) finnes på Nav sine nettsider

Søknad om bedriftsintern opplæring behandles av NAV fylke.

NAV ønsker å ha dialog med bedrifter som vurderer om det kan være aktuelt å søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring. En slik dialog skal avklare vilkårene i forhold til omstilling og den opplæring det vurderes å søke om tilskudd til.

Bedrifter oppfordres derfor til å ta kontakt med lokalt NAV kontor for grunnleggende informasjon om bedriftsintern opplæring og kunnskap om lokalt arbeidsmarked.

NAV fylke besitter fagkunnskap om bedriftsintern opplæring, og vil kunne gi veiledning i forhold til eventuell søknad og er ansvarlig for å behandle søknaden.