Stabilt sykefravær

Det sesong og influensajusterte sykefraværet var om lag uendret sammenliknet med forrige kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert 12.06.14

Arbeidslivspolitikk

Sammenlignet med samme periode i 2013 gikk sykefraværet ned i alle sektorer.  Det totale fraværet var på 6,5 prosent totalt, mens det legemeldte sykefraværet var på 5,5 prosent.

Fortsatt er det lavere sykefravær i privat enn i offentlig sektor. Av de store næringene i privat sektor gikk sykefraværet ned med om lag 7 prosent både i industrien og bygg og anlegg. Nedgangen kom både blant menn og kvinner, og i alle aldersgrupper. Målet i den nye IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2001. Nivået i 1.kvartal 2014 er 10,4 prosent lavere enn i 2001.

- 1.juli trer flere av tiltakene i ny IA-avtale i kraft, blant annet forenklet sykefraværsoppfølging og et nytt forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter. Begge disse tiltakene tror vi vil medvirke til et mer målrettet sykefraværsarbeid på den enkelte arbeidsplass og lavere sykefravær, sier avdelingsdirektør Alf Åge Lønne i NHO.

De nye reglene for sykefraværsoppfølging finner du her: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/innholdet-i-ia-avtalen/

Sykefraværstall for NHOs bedrifter vil bli publisert torsdag 19.juni. 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305